T: +372 66 88 647
F: +372 66 88 646
Skype: elisevas

Elise Vasamäe

Partner

Tegevusvaldkonnad

Autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused, tööstusomandiõigus, võlaõigus, asjaõigus, tööõigus, äriõigus, esindus kohtus, konkurentsiõigus, Euroopa Liidu õigus

Keeled

Eesti, inglise, soome, saksa

Ametialane karjäär

Alates 2010 partner, Aavik & Partnerid Advokaadibüroo
2010 vandeadvokaat, Aavik & Partnerid Advokaadibüroo
2008 – 2010 vandeadvokaadi vanemabi, Aavik & Partnerid Advokaadibüroo
2007 – 2008 jurist, Aavik & Partnerid Advokaadibüroo
2002 – 2007 tegevdirektor, Eesti Fonogrammitootjate Ühing
2001 õppepraktika, Advokaadibüroo Heta

Haridus

2014 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, filosoofiadoktor (õigusteadus)
2006 Tartu Ülikooli Õigusinstituut, Õigusteadus (mag. iur.)
2004 Multiregionaalne koolitusprogramm “Protection of Intellectual Property Rights” Ameerika Ühendriikides
2002 Tartu Ülikooli Õigusinstituut, Õigusteadus (B.A.)

Erialane tegevus

Alates 2020  World Link for Law juhatuse liige 
Alates 2007 kirjastuse Kluwer Law International autoriõigusalaste kohtulahendite korrespondent Eestis

Aumärgid ja tiitlid

Aasta Advokaat 2016
Tallinna Tuletõrjeühingu teeneterist, 2016

Publikatsioonid

2014 Milline on autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste jätkusuutlik teostamine? Juridica nr 3, 2014
2012 Kollektiivse esindamise organisatsioonide esindusõiguse ulatus, Juridica nr 7, 2012
2011 Kollektiivse litsentseerimise skeem fonogrammide digitaalsetest raamatukogudest laenutamiseks, Juridica International, 2011
2010 Artikli „Ärisaladused ettevõtja intellektuaalse omandi strateegiates: Eesti praktika“ ühisautor, Review of Central and East European Law, kd 35, 2010
2010 Kaastöö teosesse “European Copyright Law: A Commentary”, M.Walter ja Silke von Lewinski (toimetajad), Oxford University Press, 2010
2006 Fonogrammitootja reprodutseerimisõigus ja infoühiskonna mõju sellele, Juridica nr 10, 2006
2005 Fonogrammitootjate ja esitajate õigusi puudutavad muudatused autoriõiguse seaduses, Intellektuaalse Omandi Infokiri nr 2, 2005

Liikmelisus

Eesti Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon (alates 2017)
Eesti Advokatuur (vastu võetud 2008)
Intellektuaalse omandi kodifitseerimise töögrupp, Justiitsministeerium (2012 -2014)